samogradnja.info

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Projektiranje kuće i dobivanje građevinske dozvole

Poduzeće Quando d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u ishođenju građevinskih dozvola, izradi projektne dokumentacije, legalizacijama, rekonstrukcijama i ostalim.

Izrada projektne dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole:

Za ishođenje građevinske dozvole ovisno o kategoriji zgrade potrebno je priložiti sljedeće glavne projekte i potvrde nadležnih javnopravnih tijela da su projekti izrađeni u skladu s uvjetima istih tijela.Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole OBVEZNO se prilaže:
• tri primjerka glavnog projekta
• izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen
• potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom Zakonom
• dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole.
Predaja ostale dokumentacije ovisi o složenosti zahvata.

 

 

 

 

Obiteljske kuće i općenito zgrade najčešće spadaju u III. i IV. skupinu. Pomoćne zgrade do 50m kvadratnih na čestici koja već ima legalnu stambenu zgradu spadaju u V. skupinu zgrada.

Za treću skupinu zgrada treba priložiti sljedeće glavne projekte:

 1. Geodetski projekt
 2. Arhitektonski projekt
 3. Građevinski projekt
 4. Elektrotehnički projekt
 5. Strojarski projekt

Za četvrtu skupinu zgrada treba priložiti sljedeće glavne projekte:

 1. Geodetski projekt
 2. Arhitektonski projekt
 3. Građevinski projekt

te eventualno prema zahtjevu javnopravnih tijela:

 1. Strojarski projekt (projekt plinske instalacije)
 2. Elektrotehnički projekt (prema zahtjevu HEP-a ili HAKOM-a.

Ukoliko je zakonom predviđeno, ovisno o građevini i radovima mogu se zahtjevati i sljedeći elaborati s kojima se možete upoznati na sljedećem linku: Projektiranje

 

 

 

You are here: Kuca i dom Samogradnja Projektiranje kuće i dobivanje građevinske dozvole